Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 16923:2018

EVS-EN ISO 16923:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 17,08 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Maagaasi tanklad. CNG autotanklad

See dokument käsitleb surumaagaasi (CNG) autotanklate, sealhulgas nende seadmete ning ohutus- ja juhtimisseadmete projekteerimist, ehitamist, käitamist, inspekteerimist ja hooldust. See dokument laieneb ka sellistele tankla osadele, kus gaasilises olekus maagaasi, mis on saadud veeldatud maagaasist standardi ISO 16924 kohaselt, tangitakse surugaasina. See dokument kehtib tanklatele, mida varustatakse maagaasiga, mille koostis vastab kohalikele määrustele või standardile ISO 13686. See laieneb ka muudele gaasidele, mis vastavad eelnimetatud nõuetele, sealhulgas biometaan, puhastatud kaevandusgaas (CBM) ja veeldatud maagaas (LNG) kohapeal gaasistatuna või torustikust tuleva gaasina. See dokument katab kõik seadmed, mis asuvad allavoolu gaasi tarnepunkti liitmikust (st eralduspunkt surugaasi tankla torustiku ja gaasivõrgu torustiku vahel). Siin dokumendis ei määratleta tankimisotsikuid. See dokument käsitleb järgmiste parameetritega tanklaid: — aeglase täitmisega; — kiire täitmisega; — autoriseeritud ligipääsuga; — avaliku ligipääsuga (teenindusega või iseteenindatav); — kohtkindla mahutiga tanklad; — mobiilse mahutiga tanklad (baastankla filiaal); — mitme kütuseliigiga tanklad. See dokument ei laiene kodumajapidamistes paigaldatavatele hoiumahutita surugaasi tankimisseadmetele. MÄRKUS See dokument toetub tingimusele, et tanklasse sisenev gaas on lõhnastatud. Lõhnastamata gaasi kasutavatele tanklatele on erinõuded ohutusele lisatud peatükki 10.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta