Back

EVS 679:2014

Cereals and pulses. Determination of insect infestation

General information
Valid from 12.01.2015
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Selles standardis on tehtud järgmised muudatused: — normiviidete loetelus on kehtetu standard asendatud uusima väljaandega; — terminid on esitatud ka lähtekeeles (inglise keeles); — peatükki „Seadmed“ on täiendatud töövahendiga „laboratoorne sõelur“; — viljakahjurite loetelu tekstis on täiendatud; — tekstis on sõna „kaalutis“ asendatud sõnaga „katsekogus“, „söödauba“ sõnaga „põlduba“, „oateramardikas“ sõnaga „aed-oateramardikas“ ja „määramistulemused“ sõnaga „katsetulemused“; — teksti on lisatud uus peatükk „Katseprotokoll“; — täiendatud on kirjanduse loetelu.
Standard history
Status
Date
Type
Name
03.10.2017
Amendment
03.10.2017
Main + amendment
12.01.2015
Main
15.11.1999
Main
This standard specifies methods for determination of hidden and visible insect infestation of cereals and pulses
*
*
*
PDF
10.46 € incl tax
Paper
10.46 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 677:2014

Cereals, pulses and cereal products - Determination of organoleptic properties
Valid from 12.01.2015
Main + amendment

EVS-EN 15587:2008+A1:2013

Cereals and cereal products - Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.) and feed barley (Hordeum vulgare L.)
Withdrawn from 16.01.2019
Main

EVS 757:1998

Barley - Specification
Newest version Withdrawn from 03.02.2020
Main

EVS-EN 15948:2015

Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared-Spectroscopy in whole kernels
Withdrawn from 16.11.2020