Skip to main content
Back

EVS 847-2:2016

Waterworks - Part 2: Water purification

General information

Valid from 03.02.2016
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötlus on standardi EVS 847-2:2003 "Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus" edasiarendus ja kaasajastamine erinedes eelnevast nii pealkirja, mahu kui ka sisu poolest, on täiendatud olemasolevaid ja lisatud uusi peatükke. Standard rakendub ühis- või eraveevärgi veekäitluse ühes etapis - veetöötlusjaamade projekteerimisel ja ehitusel. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelsed tõlked, muudetud võrguelementide seletusi jms. Standardi käsitlusala selgitab veekäitluse etappe ja nende seotust asjakohaste eesti standarditega, aidates valdkonnas orienteeruda ja pakkuda insenerile eeskuju tehniliste lahenduste välja töötamisel. Standardi pealkirjas otsustati kasutada terminit „veetöötlus“, mis ühtib standardis käsitlust leidnud teemadega.

Standard history

Status
Date
Type
Name
03.02.2016
Main
01.09.2003
Main
This Estonian standard applies for public or private water supply systems for design and construction of water treatment plants.
Standard does not apply to special-purpose and industrial water treatment.
Water treatment includes water intake, water purification, preservation and distribution to customer (see figure 1). Water intake-water source selection should be in accordance with standard EVS 847-1, distribution to consumer with standard EVS 921.
Standard annexes A and B includes recommended guidance material.

Required fields are indicated with *

*
*
*
PDF
26.84 € incl tax
Paper
26.84 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 847-1:2014

Waterworks - Part 1: Water Intakes
Newest version Valid from 12.01.2015
Main

EVS-EN 1610:2015

Construction and testing of drains and sewers
Newest version Valid from 06.10.2015
Main

EVS 921:2014

Water supply systems outside buildings
Withdrawn from 01.04.2022
Main

EVS 844:2016

Design of heating for buildings
Withdrawn from 18.04.2022