Back

EVS 871:2010

Fire safety and emergency exit doors and door hardware - Use

General information
Withdrawn from 03.05.2017
Directives or regulations
None

Standard history

Status
Date
Type
Name
03.05.2017
Main
06.12.2010
Main
Main
EVS 871:2003
Käesolev standard esitab nõuded tuletõkke- ja evakuatsiooniuste ning suluste kasutamisele ehitistes.
Käesoleva standardi evakuatsiooni osa rakendatakse evakuatsiooniteedele jäävatele ustele, mis on tuletõkkefunktsiooniga või ilma selleta. Tuletõkke- ja evakuatsiooninõuete täitmise vajadus sõltub konkreetse avatäite asukohast ehitises.
Standardis ei käsitleta eritingimusi, mis võivad mitmesugustel põhjustel esineda inimeste luku taga hoidmisel (näiteks kinnipidamisasutustes vms juhtudel). Sellised lahendused tuleb igale konkreetsele ehitisele välja töötada järelevalveametkonnaga kooskõlastatult.
Käesolev standard ei kirjelda tuletõkke- ja evakuatsiooniuste ning nende suluste katsetamise metoodikat, mis on määratletud omaette normdokumentides.
Standardi edaspidist kasutamist võivad mõjutada Eestis üle võetavaid avatäiteid puudutavad Euroopa standardid.
*
*
*
PDF
13.20 € incl tax
Paper
13.20 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 812-4:2011

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Withdrawn from 16.01.2018
Main + amendment

EVS 812-6:2012+A1:2013

Fire safety constructions - Part 6: Firefighting water supply
Newest version Valid from 07.10.2013
Main + corrigendum

EVS 812-7:2008

Fire safety of constructions – Part 7: The fulfilment of essential requirement - Safety of construction works in case of fire in the course of design and building process
Withdrawn from 16.05.2018
Main

EVS 811:2012

Building Design
Withdrawn from 16.05.2017