Back

EVS 915-2:2020

Organising Public Procurements for Design Works and Construction Works - Part 2: Organising Public Procurements for Construction Works

General information
Valid from 15.06.2020
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Võrreldes 2012. aastal jõustunud standardi esmatöötlusega koosneb standardi uustöötlus kahest erinevast osast: osa 1 käsitleb ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamist ning osa 2 ehitustööde riigihangete korraldamist. Standardisarja mõlemas osas käsitletakse nõudeid riigihanke alusdokumentidele (tehniline kirjeldus, kvalifitseerimistingimused, hankelepingu tingimused, hindamiskriteeriumid), lähtudes standardi eri osades kummagi protsessi (st projekteerimise ja ehitamise) eripäradest. Võrreldes esmatöötlusega käsitletakse uustöötluses detailsemalt ehitusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate pädevust ja pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendamist. Standardisarja mõlemas osas lähtutakse töökorraldusest, mille kohaselt osaleb ehitusprojekti autor ehituse tervikprojektis ehitusprojekti kõikide staadiumide koostamisel kuni ehitise kasutusele võtmiseni, mis tagab nii autoriõiguste kaitse kui ka autori vastutuse. Standardisarjas kirjeldatav projekteerimise ja ehitustöö töökorraldus on üldistatult ja kronoloogiliselt järgmine: 1) hankija sõlmib ehituskonsultatsiooni lepingu, mille esemeks on peatöövõtuna ehitusprojekti koostamine eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti staadiumis ning muude lepingus kokku lepitud, projekteerimisega funktsionaalselt seotud ehituskonsultatsiooniteenuste osutamine (neid küsimusi käsitletakse standardisarja esimeses osas); 2) projekteerimisettevõtja koostab ehituskonsultatsiooni lepingu alusel ehitusprojekti eelprojekti ja põhiprojekti staadiumis ning osutab teisi lepingus kokku lepitud ehituskonsultatsiooniteenuseid; 3) hankija korraldab ehitustööde riigihanke põhiprojekti staadiumi alusel; 4) järgneb hankija juhtimisel ning hankija, projekteerimisettevõtja ja ehitusettevõtja koostöös põhiprojekti staadiumi detailiseerimine tööprojekti staadiumiks. Põhiprojekti detailiseerimise tööprojekti staadiumiks teeb projekteerimisettevõtja, kes koostas ehitusprojekti eelprojekti ja põhiprojekti staadiumis; 5) ehitusettevõtja alustab ehitustöödega pärast seda, kui hankija on tööprojekti heaks kiitnud.
Standard history
Status
Date
Type
Name
15.06.2020
Main
02.08.2012
Main
The standard sets out advisory instructions, guidelines and requirements on preparing and organising public procurements of construction works of buildings and on drawing up the documents necessary to carry out procurements of construction works. Regulation of organising public procurements is based on legislation (Public Procurement Act and its implementing acts, directives of the European Parliament and of Council concerning the public procurements etc) and therefore the standard primarily clarifies the requirements provided for in the legislation and gives advisory instructions to impose such requirements in relevant and proportional manner.
*
*
*
PDF
28.34 € incl tax
Paper
28.34 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 915-1:2020

Organising Public Procurements for Design Works and Construction Works - Part 1: Organising Public Procurements for Design Works
Newest version Valid from 15.06.2020
Main

EVS-EN 16798-3:2017

Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)
Newest version Valid from 03.10.2017
Main

EVS-EN ISO 19650-1:2018

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
Newest version Valid from 03.01.2019
Main

EVS-EN ISO 19650-2:2018

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)
Newest version Valid from 03.01.2019