Blogi

Info- ja küberturve – kuidas leida sobivad standardid?

Ametlikud andmed ja uudised nii Eestist kui ka mujalt maailmast annavad tunnistust sellest, et küberrünnakud suurenevad nii hulga kui ka oma keerukuse poolest. Loe lähemalt, kuidas hoida oma ettevõtte andmeid turvaliselt.

Tooted ja teenused: tagasiside klientidelt

Sel aastal toimus meie klientide rahulolu-uuring oktoobris ja novembris, mis võimaldas meil saada tagasisidest põhjaliku ülevaate.

Standard – kuidas valida see õige?

Standarditega tutvumine on lihtsam, kui teada, et neil kõigil on sarnane ülesehitus. Teadmine, millele standardist info otsimisel tähelepanu pöörata, kiirendab teabeotsingut.

Standardi tähised – mis tähendab mida?

Standardite tähistused võivad kõrvalvaatajale tunduda justkui salapärased koodijupid, millest arusaamine võib üksjagu aega võtta. Blogipostituses selgitame, mida tähendavad erinevad eesliited ja numbrid standardi tähises.

Põhjamaade uuring: standardimise kasu majandusele

Sel aastal ilmus Põhjamaade (Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island) ja Hollandi standardimisorganisatsioonide ühisalgatusena makromajanduslik uuring, mis analüüsis standardimisest tulenevat majanduslikku kasu. Uuring mõõtis ekspordi ja töötajate produktiivsuse kasvu seost standarditega.

Standardid ja autoriõigus: kuidas standardile viidata?

Eestis reguleerib autoriõigustega seonduvat autoriõiguse seadus ning standardite puhul aitab autoriõigus tagada nende täpsuse, terviklikkuse ja õiglase kasutamise. Vaatame, kuidas on korrektne standarditele viidata ning mida silmas pidada seoses autoriõigustega kaitstud sisu kasutamisel.

Kuidas olla kursis standardi muudatustega?

Uute standarditega kursis olemine võib olla aeganõudev, eriti juhul kui huvipakkuvaid standardeid on mitmeid. Standardite e-poes on olemas mitu tasuta teenust, mis aitavad muudatustega õigeaegselt kursis olla.