Tagasi

CEN/TR 17614:2021

Standard method for assessing and improving the energy efficiency of waste water treatment plants

Üldinfo
Kehtiv alates 01.02.2021
Eeldatav eestikeelse tõlke avaldamise kuupäev: 10.2021
Alusdokumendid
CEN/TR 17614:2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.02.2021
Põhitekst
Selles dokumendis määratletakse reoveepuhastite (RVP) energiatõhususe määramise ja hindamise metoodika. Metoodika eesmärk on süsteemselt kirjeldada erinevaid samme, mis on vajalikud konkreetse RVP reoveepuhastuse energiaindeksi (WTEI) leidmiseks. Metoodika hõlmab RVP-de liigitamist eri tüüpidesse, erinevate puhastustappide väljaselgitamist, tulemuslikkuse põhinäitajate (ingl k key performance indicators, KPI-d) väljaselgitamist, ülevaadet olemasolevatest energiaseire standarditest ja metoodika üksikasjalikku kirjeldust, sealhulgas samm-sammulist juhist selle rakendamiseks ja kasutamiseks. Metoodika jaguneb 2 alammeetodiks, mille seast tuleks teha valik ja mida tuleks järgida vastavalt järgmistele eesmärkidele: – Kiirauditi (ingl k Rapid Audit, RA) meetod võimaldab kiiresti välja arvestada reoveepuhastuse energiaindeksi (WTEI), mis põhineb olemasoleval teabel, näiteks varasematel andmetel, mis puudutavad energiakasutust ning reo- ja heitvee kvaliteedinäitajaid. Selle metoodika eesmärk on leida RVP energia võrdlusalus, kiire töövahend, selgitamaks välja energiatõhusust ja -ebatõhusust, mis võimaldab kavandada täiendavaid meetmeid, aga ka hinnata RVP moderniseerimise mõju. Kiirauditi metoodikat on samm-sammult kirjeldatud selle tehnilise aruande 4. punktis ja seda saab kasutada eraldiseisva dokumendina. Kiirauditi metoodika rakendamine ühe reaalse RVP puhul on esitatud lisas A. – Otsusetoe (ingl k Decision Support, DS) meetodi puhul on vajalik energiakasutuse ja veekvaliteedi parameetrite intensiivne seire kogu RVP ulatuses, mis annab täpselt ja üksikasjalikult arvutatud WTEI nii iga etapi kohta kui ka kogu puhasti üldväärtuse. Selle hinnangu eesmärk on hinnata funktsioone/seadmeid puhastis, mis võivad viia vähese energiatõhususeni. Otsusetoe metoodikat on samm-sammult kirjeldatud selle tehnilise aruande 5. punktis ja seda saab kasutada eraldiseisva dokumendina. Otsusetoe metoodika rakendamine ühe reaalse RVP puhul on esitatud lisas B.
*
*
*
PDF
22,86 € koos KM-ga
Paber
22,86 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring