Tagasi

Vabandust – see toode pole enam saadaval

EVS-EN 378-1:2008+A2:2012

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 1: Põhinõuded, määratlused, klassifikatsioon ja valiku kriteeriumid

Üldinfo
Kehtetu alates 03.01.2017
Alusdokumendid
EN 378-1:2008+A2:2012
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.01.2017
Põhitekst
05.06.2012
Põhitekst + muudatus
EVS-EN 378-1:2008+A2:2012
Põhitekst + muudatus
EVS-EN 378-1:2008+A1:2010
See Euroopa standard määrab isikute ja vara (kuid mitte laokaupade) ohutuse ja lokaalse või globaalse keskkonnaga seotud ohutusnõuded järgmiste juhtude jaoks: a) igas suuruses statsionaarsed ja mobiilsed külmutussüsteemid, sealhulgas soojuspumbad; b) sekundaarsed jahutus- või soojendussüsteemid; c) nimetatud külmutussüsteemide asukoht. MÄRKUS 1 Ükskõik milliste lisas E loetletud külmutusagensitega täidetud sekundaarsetele soojendus- või jahutussüsteemidele kohaldatakse 1. osas (lisa C) toodud täitekoguste piiranguid. Külmutussüsteemide puhul, mille külmutusagensi mass on piiratud, rakendatakse üksnes teatavaid osi ja jaotisi. Erandid on määratletud standardi EN 378 iga osa käsitlusalas ja jaotistes. See Euroopa standard ei ole rakendatav külmutussüsteemide korral, mis kasutavad külmutusagensina õhku või vett. Süsteemid, milles kasutatakse lisas E loetletust erinevaid külmutusagenseid, ei ole selle Euroopa standardiga hõlmatud seni, kuni nendele ei ole omistatud ohutusklassi. MÄRKUS 2 Lisaga E mittehõlmatud jahutusvedelike ohutusklassifikatsioon on toodud lisas F. See Euroopa standard hõlmab kõiki sissejuhatuses mainitud ohtusid. See Euroopa standard on rakendatav uute külmutussüsteemide ja olemasolevate külmutussüsteemide modifikatsioonide korral juhul, kui muudetakse külmutusagensi tüüpi või vahetatakse surveanumat. Hooldust, remonti, kasutamist, utiliseerimist, taaskasutust ja jäätmekäitlust käsitlev osa kehtib ka olemasolevate süsteemide kohta. Olemasolevate külmutussüsteemide eest vastutavatel osapooltel tuleb järgida selle Euroopa standardi ohutus- ja keskkonnanõudeid ja rakendada rangemaid nõudeid juhul, kui need on põhjendatud ja teostatavad. Selle Euroopa standardiga hõlmatud masina- või seadmetüüpide puhul võib rakendada direktiivi 94/9/EÜ, mis käsitleb plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme. See standard ei sätesta abinõusid direktiivi 94/9/EÜ tervise ja ohutusega seotud nõuete täitmiseks.
*
*
*
PDF
23,24 € koos KM-ga
Paber
23,24 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + muudatus

EVS-EN 378-2:2008+A2:2012

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 2: Kavandamine, valmistamine, katsetamine, märgistamine ja dokumentatsioon
Kehtetu alates 03.01.2017
Põhitekst + parandus

EVS-EN 60204-1:2006+A1:2009

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded
Kehtetu alates 03.10.2018
Põhitekst + muudatus

EVS 812-6:2012+A1:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
Uusim versioon Kehtiv alates 07.10.2013
Põhitekst

EVS-ISO 30301:2013

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihalduse juhtimissüsteemid. Nõuded
Kehtetu alates 03.06.2019