Tagasi

EVS-EN 50419:2006

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine vastavalt direktiivi 2002/96/EÜ artikli 11 lõikele 2

Üldinfo
Kehtiv alates 06.11.2006
Alusdokumendid
EN 50419:2006
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEN 50419:2021
06.11.2006
Põhitekst
Põhitekst
Standard määratleb: - elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise direktiivi 2002/96/EÜ artikli 11 lõike 2 kohaselt; Märkus. Käesolevaga täiendatakse direktiivi artikli 10 lõikes 3 esitatud märgistusnõuet, mille kohaselt peavad tootjad pärast 13. augustit 2005 turule lastavad elektri- ja elektroonikaseadmed märgistama tähisega, mis kujutab ratastega prügikonteinerit, millele on rist peale tõmmatud. - elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise, mis kuuluvad direktiivi 2002/96/EÜ lisas IA sätestatud kategooriatesse, tingimusel, et asjaomased seadmed ei ole muud tüüpi seadme, mis ei kuulu selle direktiivi kohaldamisalasse, osad. Direktiivi 2002/96/EÜ lisa IB sisaldab käesoleva direktiivi lisas IA sätestatud kategooriatesse kuuluvate toodete soovituslikku loendit; - märgistuse, mis võimaldab selgesti identifitseerida seadme tootja ning asjaolu, et seade on lastud turule pärast 13. augusti 2005. Standard ei hõlma tootja identifitseerimiseks kasutatava tehnilise andmekandja (näiteks vöötkood, elektrooniline andmekandja või kiip) mõistet.
*
*
*
PDF
9,61 € koos KM-ga
Paber
9,61 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 12100:2010

Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 06.12.2010
Põhitekst

EVS-EN 13427:2004

Pakend. Pakendi- ja pakendijäätme alaste Euroopa standardite kasutamise nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 08.11.2004
Põhitekst

EVS-EN 13428:2004

Pakend. Pakendi tootmisele ja koostisele rakendatavad spetsiifilised nõuded. Vältimine vähendamisega tekkekohas
Uusim versioon Kehtiv alates 08.11.2004
Põhitekst

EVS-EN 80001-1:2011

Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmeid sisaldavates IT-võrkudes. Osa 1: Rollid, vastutus ja tegevused
Kehtetu alates 15.11.2021