Tagasi

EVS-EN 50419:2006

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine vastavalt direktiivi 2002/96/EÜ artikli 11 lõikele 2

Üldinfo
Kehtiv alates 06.11.2006
Alusdokumendid
EN 50419:2006
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
06.11.2006
Põhitekst
Põhitekst
Standard määratleb: - elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise direktiivi 2002/96/EÜ artikli 11 lõike 2 kohaselt; Märkus. Käesolevaga täiendatakse direktiivi artikli 10 lõikes 3 esitatud märgistusnõuet, mille kohaselt peavad tootjad pärast 13. augustit 2005 turule lastavad elektri- ja elektroonikaseadmed märgistama tähisega, mis kujutab ratastega prügikonteinerit, millele on rist peale tõmmatud. - elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise, mis kuuluvad direktiivi 2002/96/EÜ lisas IA sätestatud kategooriatesse, tingimusel, et asjaomased seadmed ei ole muud tüüpi seadme, mis ei kuulu selle direktiivi kohaldamisalasse, osad. Direktiivi 2002/96/EÜ lisa IB sisaldab käesoleva direktiivi lisas IA sätestatud kategooriatesse kuuluvate toodete soovituslikku loendit; - märgistuse, mis võimaldab selgesti identifitseerida seadme tootja ning asjaolu, et seade on lastud turule pärast 13. augusti 2005. Standard ei hõlma tootja identifitseerimiseks kasutatava tehnilise andmekandja (näiteks vöötkood, elektrooniline andmekandja või kiip) mõistet.
*
*
*
PDF
8,01 €
Paber
8,01 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 12100:2010

Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 06.12.2010
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 60529:2001+A2:2014

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2014
Põhitekst

EVS-EN 60204-1:2018

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2018
Põhitekst

EVS-EN 61960-3:2017

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable applications - Part 3: Prismatic and cylindrical lithium secondary cells, and batteries made from them
Uusim versioon Kehtiv alates 02.06.2017