Tagasi

EVS-EN 50419:2006

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine vastavalt direktiivi 2002/96/EÜ artikli 11 lõikele 2

Üldinfo
Kehtetu alates 16.08.2022
Alusdokumendid
EN 50419:2006

Olgugi et standard on tühistatud, on sellel Euroopa Liidu õigusakti 2002/96/EC mõistes siiski vastavuse eeldus ning vastavust  õigusakti nõuetega saab tagada, kui kasutada standardi tühistatud versiooni. Vastavuse eeldus kehtib, kuni vastav muudatus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 
Uusimat Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kooskõlastatud standardite nimekirja saad vaadata siit: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.08.2022
Põhitekst
06.11.2006
Põhitekst
Põhitekst
EVS-EN 50419:2005
Standard määratleb: - elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise direktiivi 2002/96/EÜ artikli 11 lõike 2 kohaselt; Märkus. Käesolevaga täiendatakse direktiivi artikli 10 lõikes 3 esitatud märgistusnõuet, mille kohaselt peavad tootjad pärast 13. augustit 2005 turule lastavad elektri- ja elektroonikaseadmed märgistama tähisega, mis kujutab ratastega prügikonteinerit, millele on rist peale tõmmatud. - elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise, mis kuuluvad direktiivi 2002/96/EÜ lisas IA sätestatud kategooriatesse, tingimusel, et asjaomased seadmed ei ole muud tüüpi seadme, mis ei kuulu selle direktiivi kohaldamisalasse, osad. Direktiivi 2002/96/EÜ lisa IB sisaldab käesoleva direktiivi lisas IA sätestatud kategooriatesse kuuluvate toodete soovituslikku loendit; - märgistuse, mis võimaldab selgesti identifitseerida seadme tootja ning asjaolu, et seade on lastud turule pärast 13. augusti 2005. Standard ei hõlma tootja identifitseerimiseks kasutatava tehnilise andmekandja (näiteks vöötkood, elektrooniline andmekandja või kiip) mõistet.
*
*
*
PDF
10,80 € koos KM-ga
Paber
10,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN ISO 12100:2010

Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 06.12.2010
Põhitekst

EVS-EN 13427:2004

Pakend. Pakendi- ja pakendijäätme alaste Euroopa standardite kasutamise nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 08.11.2004
Põhitekst

EVS-EN 13428:2004

Pakend. Pakendi tootmisele ja koostisele rakendatavad spetsiifilised nõuded. Vältimine vähendamisega tekkekohas
Uusim versioon Kehtiv alates 08.11.2004
Põhitekst

EVS-EN 80001-1:2011

Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmeid sisaldavates IT-võrkudes. Osa 1: Rollid, vastutus ja tegevused
Kehtetu alates 15.11.2021