Tagasi

EVS-EN 60439-4:2005

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 4: Erinõuded ehituspaikade koostetele

Üldinfo
Kehtetu alates 09.09.2013
Alusdokumendid
IEC 60439-4:2004; EN 60439-4:2004
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
09.09.2013
Põhitekst
Põhitekst
Põhitekst
EVS-EN 60439-4:2001
Muudatus
EVS-EN 60439-4:2001/A11:2004
Asendada viimased kolm lõiku järgmistega: Käesolev standard kehtib tüübikatsetatud madalpingeliste aparaadikoostete kohta, mis on ette nähtud kasutamiseks ehituspaikades, st ajutistes töökohtades, millistele avalikkus ei oma tavaliselt juurdepääsu ja kus teostatakse hoonete või rajatiste ehitust, paigaldust, remonti, hoonete või avalike tehnorajatiste muudatusi, lammutamist, kaevetöid või muid sarnaseid töid. Koosted võivad olla transporditavad (pool-kohtkindlad) või teisaldatavad. Käesolev standard ei kehti koostete kohta, mida kasutatakse ehituspaikade administratiivkeskustes (kontorid, riietusruumid, kilbiruumid, sööklad, restoranid, ööbimisruumid, käimlad jne). Ehituspaikade koostete trafode nimiprimaarpinge ja nimisekundaarpinge peavad olema standardiga
IEC 60439-1 sätestatud piirides. Nõuded elektriliseks kaitseks, mida peab tagama seadmestik, mis on toodetud vastavalt käesolevale rahvusvahelisele standardile, peavad vastama standardis IEC 60364-7-704 antud nõuetele. MÄRKUS Käesolevat standardit võib kasutada juhisena osaliselt tüübikatsetatud koostete kohta, mis on ehitatud vastavalt tootja ja kasutaja vahelisele kokkuleppele võttes arvesse toite- ja/või jaotusvõrgu liiki ning vastavaid paigaldusnõudeid.
*
*
*
PDF
16,80 € koos KM-ga
Paber
16,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit 24 tunni jooksul: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + parandus

EVS-EN 60439-3:2007

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Erinõuded madalpingelistele lülitusaparaadikoostetele, millele pääsevad kasutamiseks juurde tavaisikud. Jaotuskilbid KONSOLIDEERITUD TEKST
Kehtetu alates 05.12.2012
Põhitekst + parandus

EVS-HD 60364-4-444:2010

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest
Uusim versioon Kehtiv alates 06.09.2010
Muudatus

EVS-EN 60439-2:2001/A1:2005

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Erinõuded lattjaotussüsteemidele
Kehtetu alates 05.03.2013
Põhitekst

EVS-EN 61439-2:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted
Kehtetu alates 01.06.2021