Tagasi

EVS-EN 61439-5:2015

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted

Üldinfo
Kehtiv alates 02.07.2015
Alusdokumendid
IEC 61439-5:2014; EN 61439-5:2015; EN 61439-5:2015/AC:2015; IEC 61439-5/Cor 1:2015; EVS-EN 61439-5:2015/AC:2017
Direktiivid või määrused
2014/35/EU Madalpinge
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
04.04.2017
Parandus
02.07.2015
Põhitekst + parandus
03.03.2011
Põhitekst
Standardisarja IEC 61439 see osa kehtestab erinõuded avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoostetele. Elektrijaotuskoosted peavad vastama järgmistele kriteeriumidele: — neid kasutatakse elektrienergia jaotamiseks kolmefaasilistes süsteemides, mille nimivahelduvpinge ei ole üle 1000 V (vt tüüpilise jaotusvõrgu skeem joonisel 101); — need on kohtkindlad; — selle standardi järgi ei kuulu nende hulka lahtised koosted; — need sobivad paigaldamiseks kohtades, kuhu nende kasutamiseks pääsevad juurde üksnes elektrialaisikud, kuid väliskoosteid võib siiski paigaldada ka kohtades, kuhu pääsevad juurde tavaisikud; — need on ette nähtud sise- või väliskasutuseks. Selle standardi eesmärk on sõnastada jaotuskoostete määratlused ning sätestada nende talitlus¬tingimused, ehitusnõuded, tehnilised omadused ja katsetused. Võrgu parameetrid võivad nõuda katsetusi kõrgematel sooritustasemetel. Jaotuskoosted võivad ühtlasi sisaldada elektrienergia jaotamisega seotud juhtimis- ja/või signalisat-siooniseadmeid. See standard kehtib kõigi jaotuskoostete kohta, mis on projekteeritud ja toodetud nii ainuvalmistusena kui ka täielikult standarditud hulgitoodanguna. Valmistamine ja/või koostamine võib olla ette nähtud mitte üksnes esmatootja poolt (vt IEC 61439-1:2011 jaotis 3.10.1). See standard ei kehti koostete üksikseadmete ja isekandvate komponentide kohta nagu mootorikäivitid, sulavkaitselülitid, elektroonikaseadmed jne, mis vastavad sellekohastele tootestandarditele. See standard ei kehti eriliiki koostete kohta, mida käsitletakse standardisarja IEC 61439 muudes osades. MÄRKUS 1 Kui jaotuskooste on varustatud lisaseadmetega (nt arvestitega) sellisel viisil, et selle põhifunktsiooni on tunduvalt muudetud, võib kasutaja ja tootja kokkuleppe järgi rakendada ka muid standardeid (vt IEC 61439-1:2011 jaotis 8.5). MÄRKUS 2 Kui kohalikud reeglid ja tavad lubavad, võib sellele standardile vastavat jaotuskoostet kasutada ka mitteavalikes elektrivõrkudes.
*
*
*
PDF
18,48 € koos KM-ga
Paber
18,48 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 61439-1:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid
Kehtetu alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS-EN 61439-4:2013

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 4: Erinõuded ehituspaikade koostetele
Uusim versioon Kehtiv alates 09.09.2013
Põhitekst + parandus

EVS-EN 61439-3:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud
Uusim versioon Kehtiv alates 05.12.2012
Põhitekst

EVS-EN 61439-2:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted
Kehtetu alates 01.06.2021