Tagasi

EVS-EN IEC 61439-7:2023

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 7: Eriotstarbelised koosted näiteks sadamate, kämpingute, laadaplatside või elektrisõidukite laadimisjaamade jaoks

Üldinfo
Kehtiv alates 16.10.2023
Eeldatav eestikeelse tõlke avaldamise kuupäev: 06.2024
Alusdokumendid
IEC 61439-7:2022; EN IEC 61439-7:2023
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.10.2023
Põhitekst
15.05.2020
Põhitekst
Standardi IEC 61439-1:2020 esimene peatükk kehtib järgmiste eranditega.
Asendus:
Käesolev standardi IEC 61439 osa määratleb mitmete rakendusalade nagu sadamad, kämpingud, laadaplatsid ja elektrisõidukite laadimisjaamad, koostete erinõuded järgmiselt:
•   koosted, mille nimipinge vahelduvvoolu korral ei ületa 1000 V või alalisvoolu puhul 1500 V;
•   elektrienergia genereerimise, edastamise, jaotamise ja muundamisega ning elektritarvitite juhtimisega seotud koosted;
•  tavaisikute poolt käitatavad (nt elektriseadmete külge- ja lahtiühendamine) koosted;
•   koosted, mis on ette nähtud paigaldamiseks ja kasutamiseks laadaplatsidel, sadamates, kämpingutes ja muudes sarnastes üldsusele juurdepääsetavates kohtades, sh ajutised paigaldised;
•  elektrisõidukite laadimisjaamades (AEVCS) 3. ja 4. laadimisviisi („Mode 3“ ja „Mode 4“) rakendamiseks ettenähtud koosted. Need on kavandatud hõlmama toimeid ja lisanõudeid elektrisõidukite juhtivuslikele laadimissüsteemidele standardi IEC 61851-1:2017 kohaselt.
MÄRKUS 1  Kogu selles dokumendis on kasutatud sadamate ja neile sarnaste paikade (AMHS), kämpingute ja neile sarnaste paikade (ACCS), laadaplatside ja muude sarnaste avalike paikade (AMPS) ja laadimisjaamade (AEVCS) madalpingeliste aparaadikoostete kohta termineid AMHS (vt 3.1.701), ACCS (vt 3.1.702), AMPS (vt 3.1.703) ja ˜AEVCS (vt 3.1.704)™. Nende kõigi kohta ühiselt on kasutatud terminit koosted.
See dokument ei kehti koostete kohta, mis on ette nähtud paigaldamiseks laevadele, paatmajadele, lõbusõidulaevadele ja sarnastele laevadele.
Lülitusaparaatide ja komponentide õigeks valikuks on rakendatavad järgmised standardid:
• IEC 60364-7-709 (AMHS) võir
• IEC 60364-7-708 (ACCS) või
• IEC 60364-7-740 (AMPS) või
• IEC 60364-7-722 (AEVCS).
See dokument kehtib kõigi koostete kohta, hoolimata sellest, kas need on projekteeritud, toodetud ja kontrollitud ühekaupa või masstoodanguna ja on sealjuures täielikult standarditud.
Tootmist ja/või kokkupanekut võib teostada ka muul viisil kui algse tootja poolt (vt standardi IEC 61439-1:2020 jaotis 3.10.1).
See dokument ei kehti üksikseadmete ja tervikkomponentide, nagu kaitselülitite, sulavkaitsmetega ühitatud lülitite, elektroonikaseadmete kohta, mida käsitlevad vastavad tootestandardid.
MÄRKUS 2  Kui elektriseadmed on ühendatud avaliku madalpinge elektrivõrguga ja varustatud arvestiga jaotusvõrgu ettevõttega elektritoite eest arveldamiseks, tuleb rakendada asjakohaseid riiklikke nõudeid, kui need on olemas.
See dokument ei rakendu majapidamistarvikute kestadele ja ümbristele ega ka muudes sarnastes kohtkindlates elektripaigaldistes, mis on määratletud standardis IEC 60670-24.
*
*
*
PDF
26,84 € koos KM-ga
PDF redline
34,89 € koos KM-ga
Paber
26,84 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + parandus

EVS-EN IEC 61439-1:2021

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS-EN IEC 61439-2:2021

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS-EN IEC 61439-5:2023

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted
Uusim versioon Kehtiv alates 16.10.2023
Põhitekst

EVS-EN IEC 62208:2023

Tühjad ümbrised madalpinge lülitus- ja juhtaparaadikoostetele. Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 16.10.2023