Tagasi
UUS

EVS-EN IEC 61439-7:2020

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 7: Eriotstarbelised koosted näiteks sadamate, kämpingute, laadaplatside või elektrisõidukite laadimisjaamade jaoks

Üldinfo
Kehtiv alates 15.05.2020
Alusdokumendid
IEC 61439-7:2018; IEC 61439-7:2018/COR1:2019; EN IEC 61439-7:2020
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.05.2020
Põhitekst

Standardi IEC 61439-1:2011 esimene peatükk kehtib järgmiste eranditega. Asendus: MÄRKUS 1 Kogu selles dokumendis on kasutatud sadamate ja neile sarnaste paikade (AMHS), kämpingute ja neile sarnaste paikade (ACCS), laadaplatside ja muude sarnaste avalike paikade (AMPS) ja laadimisjaamade (AEVCS) madalpingeliste aparaadikoostete kohta termineid AMHS (vt 3.1.701), ACCS (vt 3.1.702), AMPS (vt 3.1.703) ja AEVCS (vt 3.1.704). Nende kõigi kohta ühiselt on kasutatud terminit koosted. See standardisarja IEC 61439 osa määratleb erinõuded järgmistele koostetele: — koosted, mille nimi-vahelduvpinge ei ole üle 1000 V või nimi-alalispinge üle 1500 V; — elektrienergia genereerimise, edastamise, jaotamise ja muundamisega ning elektritarvitite juhtimisega seotud koosted; — tavaisikute poolt käitatavad (nt elektriseadmete külge- ja lahtiühendamine) koosted; — laadaplatsidel, sadamates, kämpingutes ja muudes sarnastes avalikes paikades õues paigaldamiseks ja kasutamiseks ette nähtud koosted; — elektrisõidukite laadimisjaamades (AEVCS) 3. ja 4. laadimisviisi („Mode 3“ ja „Mode 4“) rakendamiseks ettenähtud koosted. Need on kavandatud hõlmama toimeid ja lisanõudeid elektrisõidukite juhtivuslikele laadimissüsteemidele standardi IEC 61851-1:2017 kohaselt. Lülitusaparaatide ja komponentide õigeks valikuks on rakendatavad järgmised standardid: — IEC 60364-7-709 (AMHS) või — IEC 60364-7-708 (ACCS) või — IEC 60364-7-740 (AMPS) või — IEC 60364-7-722 (AEVCS). See dokument kehtib kõigi koostete kohta, hoolimata sellest, kas need on projekteeritud, toodetud ja kontrollitud ühekaupa või masstoodanguna ja on sealjuures täielikult standarditud. Toote või kooste või nende mõlema valmistaja ei pea olema üksnes esmatootja (vt standardi IEC 61439-1:2011 termin 3.10.1). See dokument ei kehti üksikseadmete ja tervikkomponentide, nagu kaitselülitite, sulavkaitsmetega ühitatud lülitite, elektroonikaseadmete kohta, mida käsitlevad vastavad tootestandardid. MÄRKUS 2 Kui elektriseadmed on varustatud arvestiga jaotusvõrgu ettevõttega elektritoite eest arveldamiseks, tuleb rakendada asjakohaseid riiklikke nõudeid, kui need on olemas. See dokument ei rakendu majapidamistarvikute kestadele ja ümbristele ega ka muudes sarnastes kohtkindlates elektripaigaldistes, mis on määratletud standardis IEC 60670-24.

*
*
*
PDF
16,10 €
Paber
16,10 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 1610:2015

Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2015
Põhitekst

EVS-HD 60364-7-721:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-721: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sõidukelamute elektripaigaldised
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2019
Põhitekst

EVS-HD 60364-7-711:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-711: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Näitused, esitused ja stendid
Uusim versioon Kehtiv alates 02.05.2019
Põhitekst

EVS-HD 60364-5-56:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.08.2019