Ilmunud on EVS Teataja maikuu teine number

18.05.2020
Alternate Text

EVS Teataja maikuu esimene (15.05.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

4 uut tõlget kommenteerimisel - EVS 940:2019 „Burnt shale for the plastics industry. Specifications and conformity criteria“, EVS-EN 364:1999 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Katsemeetodid“, EVS-EN ISO 18743:2015 „Toiduahela mikrobioloogia. Keeritsussi vastsete määramine lihas tehisseede meetodil“, prEVS-ISO 22739 „Plokiahel- ja hajusraamattehnoloogiad. Sõnavara“.

Koostamisel on 2 uut algupärast standardit – EVS 925:2015/prA1 „Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“, prEVS JUHEND 4 „Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“.

Pikendatud on 6 algupärase standardi kehtivus  – EVS 847-1:2014 „Veevärk. Osa 1: Veehaarded“, EVS 867:2011 „Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid“, EVS 867:2011/A1:2013 „Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid“, EVS 867:2011+A1:2013 „Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid“, EVS 922:2014 „Raudteealased rakendused. Raudteefoorid, tee- ja signaalmärgid, EVS 924:2015 Vesiehitised sisevetel. Põhialused“.

Avaldatud on 2 uut eestikeelset standardiparandustEVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012+NA:2013/AC:2020 „Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks“, EVS-EN 771-3:2011+A1:2015/AC:2020 „Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 3: Betoonmüürikivid (tiheda ja kergtäitematerjaliga)“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid - eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit: 
EVS-EN 12845:2015+A1:2020 Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus
EVS-EN 13598-1:2020 Maa-alused surveta äravoolu ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polü(vinüülkloriid) (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 1: Hooldusliitmike ja madalate kontrollkaevude spetsifikatsioonid
EVS-EN 60601-2-65:2013/A1:2020 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-65: Erinõuded intraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele
EVS-EN 60601-2-65:2013+A1:2020 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-65: Erinõuded intraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele
EVS-EN 62747:2014+A1:2019 Pingemuunduritega alalisvoolusüsteemide terminoloogia
EVS-EN IEC 61439-7:2020 Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 7: Eriotstarbelised koosted näiteks sadamate, kämpingute, laadaplatside või elektrisõidukite laadimisjaamade jaoks
EVS-EN ISO 14713-2:2020 Tsinkpinnakatted. Juhised ja soovitused rauapõhistest sulamitest ja terasest konstruktsioonide kaitsmiseks korrosiooni eest. Osa 2: Kuumtsinkimine
EVS-ISO 18405:2020 Allveeakustika. Terminoloogia

Head lugemist!