Skip to main content

Koostamisel olevad standardid

Standardi koostamises on võimalus osaleda mitmel viisil. Nt:

  • teha ettepanekuid vajalike standardite koostamiseks (Standardi koostamine ja tõlkimine);
  • osaleda dokumendi kavandi struktuuri väljatöötamises ja/või kavandi teksti kirjutamises (osaleda komitee töös);
  • osaleda dokumendi kavandi valmides selle avalikul arvamusküsitlusel (hinnata selle sobivust ja esitada teksti kohta kommentaare, täiendus- või muutmisettepanekuid).

Koostamisel olevate standardite olulisemad koostamisetapid on

Kõik praegu töös olevad projektid ja nendega koostamisega seotud info on esitatud standardimisprogrammis.