Skip to main content

Standardi koostamine ja tõlkimine

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus pakub võimalust osaleda Eesti, Euroopa ja rahvusvaheliste standardite koostamises või algatada uute standardite koostamine. Samuti korraldab EVS Euroopa ja rahvusvaheliste standardite tõlkimist eesti keelde.

Standardite koostamine toimub üldiselt tehnilise või projektkomitee kaudu. Kui mingi valdkonna standardite koostamise vastu on püsiv huvi, tuleks kontakteeruda standardimiskoordinaatoriga, kes tutvustab komitee töökorraldust ja soovi korral aitab sellega liituda.

Uue standardi koostamise mõtte korral tuleks esmalt tuvastada, kas on juba olemas asjakohane tehniline või projektkomitee, mille korral käsitletakse koostamise ideed kooskõlastatult komiteega. Selleks tuleks ühendust võtta komitee kontaktisikuks märgitud standardimiskoordinaatoriga või kontakteeruda otse asjakohase komitee sekretäriga. Kui komitee puudub, tuleks ühendust võtta standardimiskoordinaatoriga, kellega pannakse paika standardi edasine koostamisprotsess.

Muukeelsete standardite eestikeelsena avaldamine toimub samuti koordineeritult asjakohase tehnilise komiteega.

Teavet koostamisel olevate algupäraste ja tõlkimisel olevate standardite kohta saab igal kuul uuendatavast standardimisprogrammist.

Lisateabe saamiseks võta ühendust standardimiskoordinaatoriga.

 

Standardite rahastamine    Algupärase standardi koostamine    Tõlkemeetod     Jõustumisteate meetod     Ümbertrüki meetod