Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine number

17.09.2021
Alternate Text

EVS Teataja septembrkuu teine (16.09.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

7 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 50549-2:2019 „Nõuded jaotusvõrkudega paralleelselt ühendatud tootmisüksustele. Osa 2: Ühendus keskpingejaotusvõrguga Tootmisüksused kuni tüübini B (kaasa arvatud)“, EVS-EN ISO 14064-3:2019 „Kasvuhoonegaasid. Osa 3: Kasvuhoonegaaside hinnangu tõendamise ja valideerimise nõuded koos juhistega“, prEVS-EN 10216-5 „Terasest õmblusteta survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Roostevabast terasest torud“, prEVS-EN 10217-7 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 7: Roostevabast terasest torud“, prEVS-EN 10253-2 „Põkk-keevitusega toruliitmikud. Osa 2: Erijärelevalvenõuetega legeerimata ja ferriitsed legeerterased“, prEVS-EN ISO 22854 „Vedelad naftasaadused. Süsivesinikutüüpide ja hapnikurikaste määramine mootoribensiinis ja mootorikütuses etanoolis (E85). Mitmemõõtmeline gaasikromatograafia meetod“, prEVS-ISO 10014 „Kvaliteedijuhtimine. Organisatsiooni juhtimine kvalitiivsete tulemuste saavutamiseks. Juhised rahaliste ja majanduslike hüvede saavutamiseks“.

Pikendamisküsitlusel on 4 standardit  - 
EVS 746:2010 „Tükikauba koguse mõõtmine. Mõõtemetoodika“, EVS 812-2:2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“, EVS 812-5:2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus“, EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“.

Tühistamisküsitlusel on 7 standarditEVS 938:2019 „Päevavalgus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupäev“, EVS-EN 14960-2:2019 „Täispuhutavad mänguseadmed. Osa 2: Lisaohutusnõuded täispuhutavatele põrkamispatjadele, mis on mõeldud kohakindlaks paigaldamiseks“, EVS-EN 60704-2-3:2019/A11:2019 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-3: Erinõuded nõudepesumasinatele“, EVS-EN 62132-3:2007 „Integraallülitused. Elektromagnetilise immuunsuse mõõtmine sagedusel 150 kHz kuni 1 GHz. Osa 3: Suurevoolusisestusmeetod“, EVS-EN ISO 14819-6:2006 „Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI messages via traffic message coding - Part 6: Encryption and conditional access for the Radio Data System - Traffic Message Channel ALERT C coding“, EVS-EN ISO 8282:1999 „Hambaraviaparatuur.  Elavhõbeda- ja sulamisegistid ning -dosaatorid“, EVS-ISO 8210:2001 „Saagikoristusmasinad. Teraviljakombainid. Katsetamise üldjuhend“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN 10253-2:2021 „Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2022.

Eestikeelsena saabus müügile 16 uut standardit:
EVS-EN 12464-1:2021 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad“,
EVS-EN 16282-7:2017+A1:2021 „Suurköökide varustus. Suurköökide ventilatsiooni komponendid. Osa 7: Paiksete tulekustutussüsteemide paigaldamine ja kasutamine“,
EVS-EN 50708-2-5:2021 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-5: Keskmised jõutrafod. Ühefaasilised“,
EVS-EN 60335-1:2012/A15:2021 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN 61000-4-30:2015/A1:2021 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-30: Katsetus- ja mõõtetehnika. Elektrikvaliteedi mõõtemeetodid“,
EVS-EN 61000-4-30:2015+A1:2021 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-30: Katsetus- ja mõõtetehnika. Elektrikvaliteedi mõõtemeetodid“,
EVS-EN ISO 10874:2012/A1:2021 „Elastsed, tekstiil- ja laminaatpõrandakatted. Klassifikatsioon. Muudatus 1: Klassi 22+ eemaldamine“,
EVS-EN ISO 10874:2012+A1:2021 „Elastsed, tekstiil- ja laminaatpõrandakatted. Klassifikatsioon“,
EVS-EN ISO 13485:2016/A11:2021 „Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded“,
EVS-EN ISO 13485:2016+A11:2021 „Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded“,
EVS-EN ISO 16665:2014 „Vee kvaliteet. Juhised pehme merepõhja suurselgrootute kvantitatiivseks proovivõtuks ja proovitöötluseks“,
EVS-EN ISO 6888-1:2021 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaaspositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parkeri agarsöötme kasutamise meetod“,
EVS-EN ISO 6888-2:2021 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaaspositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 2: Küülikuplasma-fibrinogeenagarsöötme kasutamise meetod“,
EVS-HD 60364-8-2:2019/A12:2021 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-2: Tootevtarbijate madalpingelised elektripaigaldised“,
EVS-HD 60364-8-2:2019+A11+A12:2021 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-2: Tootevtarbijate madalpingelised elektripaigaldised“.

Head lugemist!