Uudised

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene number 05.01.2020
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene (02.01.2020) number, mis kättesaadav meie kodulehel.
Koostamisel on uus algupärane katuseehituse standard 02.01.2020
Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu ettepanekul on EVS/TK 60 "Katuste ja ventileeritavate fassaadide ehitus" alustanud uue algupärase Eesti standardi prEVS 941 "Katuseehitusreeglid. Aluskonstruktsiooni puit- ja puidupõhised materjalid” koostamist.