Tagasi

prEVS 846

Hoone kanalisatsioon

Üldinfo
Kavand. Eeldatav avaldamiskuupäev on 06.2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
05.03.2013
Põhitekst
See standard kehtib hoone kanalisatsioonile, mille kaudu reoveed suubuvad linna, asula ühiskanalisatsiooni. Hoone kanalisatsiooni all mõeldakse hoonesisest veeneeludega ühendatud kanalisatsioonitorustikku koos võimalike lisaseadmetega (sulgeseadmed, pumplad, puhastusavad) kuni hoone välisseinani ja võimalike eelpuhastitega hoones. Hoone- ja väliskanalisatsiooni standardite piiritlus on tähistatud (Joonis 1).Standardis ei käsitleta tulekustutuspaigaldiste rakendamisel või katsetamisel tekkinud vee äravoolu. Tuleohutuspaigaldiste vee äravoolu nõudeid (nt. tuletõrjeliftid) kirjeldatakse standardis EVS 812-8. Käesolev standard ei käsitle drenaaži projekteerimist. Standardi nõudeid tuleb täita nii uue hoone kanalisatsiooni projekteerimisel, paigaldamisel, katsetamisel kui ka olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide ümberehitamisel.
*
*
*
PDF
18,60 € koos KM-ga
Standardi monitooring