Home»E-Shop»EVS 911:2018

EVS 911:2018

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 17.08 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Voluntary professional indemnity guidelines for consulting engineering

This standard gives recommendations for the conclusion and the substance of voluntary professional indemnity agreements for consulting with respect to engineering.

Changes from previous version:

Standardi uustöötluses on võetud arvesse uuemat kohtupraktikat, mida standardi esialgse versiooni koostamise ajal veel olemas ei olnud. Samuti on standardi uustöötluses täpsustatud mõistete määratlusi ja lisatud täiendavaid näiteid, et standardi sisu oleks paremini mõistetav. Täiesti uued on standardi uustöötluses sisalduvad soovitused seonduvalt kindlustuslepingu piiriülese sõlmimisega ning seonduvalt soovitustega selles osas, kuidas oleks hankelepingutes mõttekas sätestada nõudeid seonduvalt ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustusega. Suurel määral on täiendatud ka kindlustusjuhtumi, nõuete aegumise ning kindlustuslepingu lõppemisega seonduvaid standardi seisukohtasid.

Give feedback about the content of this standard