Esileht»E-pood»EVS 875-10:2019

EVS 875-10:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 16,10 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb andmete kogumist hindamistoimingu käigus ja vara ülevaatust.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-10:2013 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) kaotatud on kvaliteediklasside esitamise nõue hindamisaruandes; 2) täiendatud on kestlikkuse, tulude ja kulude ja turuanalüüsi käsitlust; 3) lisatud on ülevaatuse lehe näidis.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta