Esileht»E-pood»EVS 875-11:2014

EVS 875-11:2014

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusala on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus-, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb võrdlusmeetodi kasutamise eesmärke ja võimalusi, sh kvantitatiivse ja kvalitatiivse kohandamise ning statistilisi võtteid.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardis EVS 875-11 „Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod“ on käsitletud võrdlusmeetodi mõistet, kasutamise eesmärke ja võimalusi ning antud metoodilisi juhiseid meetodi kasutamiseks. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi tegijate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-11:2009 uustöötlus, tehtud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat. Standardis on valdavalt loobutud umbmäärase mõiste objekt kasutamisest ning see on asendatud sõltuvalt kontekstist mõistetega vara ja kinnisvara. Samuti on täpsustatud kohandamise võtete nimetusi; 2) sisse on toodud tururendi mõiste ja selle hindamine võrdlusmeetodil; 3) uuendatud on näited statistilise meetodite rakendamiseks; 4) uuendatud ja selgitustega on täiendatud teatmelisas esitatud võrreldavate varade valiku ja kvantitatiivse kohandamise näidet, mis peaks võimaldama meetodi kasutamisest aru saada ka neil, kellel eelteadmised puuduvad.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta