Tagasi

EVS 875-11:2014

Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod

Üldinfo
Kehtetu alates 15.10.2020
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardis EVS 875-11 „Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod“ on käsitletud võrdlusmeetodi mõistet, kasutamise eesmärke ja võimalusi ning antud metoodilisi juhiseid meetodi kasutamiseks. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi tegijate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-11:2009 uustöötlus, tehtud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat. Standardis on valdavalt loobutud umbmäärase mõiste objekt kasutamisest ning see on asendatud sõltuvalt kontekstist mõistetega vara ja kinnisvara. Samuti on täpsustatud kohandamise võtete nimetusi; 2) sisse on toodud tururendi mõiste ja selle hindamine võrdlusmeetodil; 3) uuendatud on näited statistilise meetodite rakendamiseks; 4) uuendatud ja selgitustega on täiendatud teatmelisas esitatud võrreldavate varade valiku ja kvantitatiivse kohandamise näidet, mis peaks võimaldama meetodi kasutamisest aru saada ka neil, kellel eelteadmised puuduvad.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.10.2020
Põhitekst
07.11.2014
Põhitekst
06.11.2009
Põhitekst
EVS 875-11:2009
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusala on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus-, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb võrdlusmeetodi kasutamise eesmärke ja võimalusi, sh kvantitatiivse ja kvalitatiivse kohandamise ning statistilisi võtteid.
*
*
*
PDF
21,60 € koos KM-ga
Paber
21,60 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 875-1:2015

Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-3:2015

Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-4:2015

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-8:2012

Vara hindamine. Osa 8: Kulumeetod
Kehtetu alates 15.02.2018