Esileht»E-pood»EVS 875-13:2016

EVS 875-13:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnakvaliteedi, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb hindamise põhimõtteid keskkonnaohtude ja -riskide, looduskaitse ja maakasutuse, sh planeeringutest tulenevate, piirangute kontekstis. Standardi uustöötlusse on lisatud hoone sisekeskkonnaga seonduvat, kuid endiselt on kõrvale jäetud muinsuskaitsest tulenevad piirangud. Tegemist on standardi EVS 875-13:2011 „Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel“ uustöötlusega.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-13:2011 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat; 2) kehtivate õigusaktidega on kooskõlla viidud keskkonna ja planeeringute valdkonnaga seonduvad juhised; 3) lisatud on hoone sisekeskkonna, energiatõhususega seonduvaid juhiseid; 4) esitatud on seoseid tervishoiu, tööohutuse ja kestlikkusega.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta