Esileht»E-pood»EVS 875-2:2015

EVS 875-2:2015

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See Eesti standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ sissejuhatav osa, milles kirjeldatakse hindamisega seotud mõisteid, põhimõtteid ja eesmärke, mis on olulised hindamise kui kutseala mõistmiseks ja standardite rakendamiseks. Tegemist on standardi EVS 875-2:2010 „Varade liigid“ uustöötlusega.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

See standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ sissejuhatav osa, milles antakse ülevaade hindamisega seotud mõistetest, põhimõtetest ja eesmärkidest, mis on olulised hindamise kui kutseala mõistmiseks ning standardite rakendamiseks. Tulenevalt muudatustest töörühma seisukohtades ja õigusaktides on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-2:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud on terminoloogiat, mis mh on seotud muudatustega õigusaktides; 2) lisatud on asjakohaseid viiteid standardi muudele osadele; 3) esimest korda on käsitletud Maa-ameti geoportaali ja tehingute andmebaasi; 4) lisatud on eriotstarbelise vara käsitlus.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta