Esileht»E-pood»EVS 915:2012

EVS 915:2012

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 22,15 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine

Standard käsitleb ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete hankemenetluse ettevalmistamist ja korraldamist ning hankemenetluse läbiviimiseks vajalike dokumentide suhtes esitatavaid nõudeid, soovitusi ja juhiseid. Riigihangete korraldamise regulatsioon tuleneb ennekõike õigusaktidest (riigihangete seadus ja selle rakendusaktid, Euroopa Liidu riigihangete alased direktiivid jm), mistõttu käsitleb see standard ennekõike õigusaktides sätestatud nõudeid, esitades need kompleksselt projekteerimis- ja ehitusvaldkonna riigihankeid puudutavas osas. Selle standardi eesmärgiks on projekteerimis- ja ehitustööde valdkonna spetsiifikat puudutavate erinõuete käsitlemine. Kuna projekteerimis- ja ehitustööde riigihangete korraldamisel tuleb lähtuda riigihangete seaduse nõuetest, on standardis ülevaatlikult käsitletud ka riigihangete korraldamist käsitlevaid üldiseid nõudeid, mis kohalduvad nii projekteerimis- kui ka ehitustööde hangetele. Seetõttu on standard üles ehitatud kolmeosalisena: 1) riigihangete korraldamise üldnõuded, mis kohalduvad nii projekteerimis- kui ka ehitustööde hangetele ja on seetõttu käsitletavad projekteerimis- ja ehitustööde riigihangete korraldamise üldosana (standardi peatükid 1 kuni 6); 2) riigihangete korraldamise erinõuded projekteerimise riigihangetele (standardi peatükk 7), mida tuleb käsitleda koos standardi üldosaga (peatükid 1 kuni 6). Projekteerimist käsitlevas peatükis on välja toodud projekteerimise riigihangete erisused, täpsustused ja selgitused, seejuures on viidatud asjakohastele üldosa sätetele vastavalt üldosa struktuurile; 3) riigihangete korraldamise erinõuded ehitustööde riigihangetele (standardi peatükk 8), mida tuleb käsitleda koos standardi üldosaga (peatükid 1 kuni 6). Ehitustööde riigihangete korraldamist käsitlevas peatükis on välja toodud ehitustööde riigihangete erisused, täpsustused ja selgitused, seejuures on viidatud asjakohastele üldosa sätetele vastavalt üldosa struktuurile.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta