Esileht»E-pood»EVS-EN 50160:2010

EVS-EN 50160:2010

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 14,69 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

See Euroopa standard määratleb, iseloomustab ja kirjeldab madal-, kesk- ja kõrgepinge vahelduvvoolu elektrivõrkude pinge põhilisi tunnussuurusi elektrivõrgu kasutaja liitumispunktis normaaltalitlusel. Standard kirjeldab pinge tunnussuuruste piirväärtusi või prognoositavaid väärtusi mis tahes Euroopa avalike elektrivõrkude liitumispunktides, aga mitte üksiku elektrivõrgu kasutaja tavalist keskmist olukorda. MÄRKUS 1 Madal-, kesk- ja kõrgepinge määratlusi vt peatükist 3 (Määratlused). See Euroopa standard ei kehti järgmiste anormaalsete talitlustingimuste korral: a) ajutise elektrivarustuse korraldamine elektrivõrgu kasutajate toite jätkamiseks või toitekatkestuse ulatuse ja kestuse vähendamiseks olukorras, mis on tekkinud rikke tagajärjel või hooldus- ja ehitustööde tõttu; b) elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldise või seadmestiku mittevastamine asjakohastele standarditele või riigiasutuste või elektrivõrgu käitaja kehtestatud liitumise tehnilistele nõuetele, sh pikihäiringute emissiooni piirnivoodele; MÄRKUS 2 Elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldis võib sisaldada koormust ja genereerimist. c) erandolukorrad, konkreetsemalt öeldes, 1) erandlikud ilmastikuolud ja muud loodusõnnetused; 2) kolmandate osapoolte sekkumine; 3) võimuorganite otsused; 4) seaduslikud streigid; 5) vääramatu jõud; 6) välistest sündmustest tingitud võimsusvajak. Selles standardis antud pinge tunnussuurused ei ole mõeldud kasutamiseks elektromagnetilise ühilduvuse nivoodena või elektrivõrgu kasutaja pikihäiringute emissiooni piirnivoodena avalikes elektrivõrkudes. Selles standardis antud pinge tunnussuurused ei ole mõeldud kasutamiseks seadmestiku toote- ja paigaldusstandardite nõuete määratlemisel. MÄRKUS 3 Seadme talitlus võib halveneda, kui teda kasutatakse tootestandardi nõuetele mittevastavates toitetingimustes. Selle standardi võib täielikult või osaliselt asendada elektrivõrgu kasutaja ja elektrivõrgu käitaja vahelise lepingu tingimustega. MÄRKUS 4 Osapooltevaheliste kaebuste haldamise ja probleemide mõju vähendamise kulutuste jaotamine on väljaspool standardi EN 50160 käsitlusala. Selles standardis rakendatavaid mõõtemeetodeid on kirjeldatud standardis EN 61000-4-30.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta