Back

EVS 875-10:2019

Property valuation - Part 10: Data collection and analysis, property inspection

General information
Valid from 02.05.2019
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-10:2013 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) kaotatud on kvaliteediklasside esitamise nõue hindamisaruandes; 2) täiendatud on kestlikkuse, tulude ja kulude ja turuanalüüsi käsitlust; 3) lisatud on ülevaatuse lehe näidis.
Standard history
Status
Date
Type
Name
02.05.2019
Main
09.12.2013
Main
The standard series EVS 875 applies to property valuation. These standards are to be used for valuation activities and for using valuations. The standards are intended to be used by real estate specialists, construction specialists, environment specialists, financial reporting specialists (accountants, auditors), credit institutions, higher education institutions. These standards create a basis for a unified approach to property valuation, satisfying the needs of the private and public sector. This standard applies to data collection and analysis in valuation activities and property inspection.
*
*
*
PDF
16.10 €
PDF redline
19.32 €
Paper
16.10 €
Price: 2.00 €
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 875-9:2018

Property valuation - Part 9: Income Approach
Newest version Valid from 15.02.2018
Main

EVS 875-8:2018

Property Valuation - Part 8: Cost and Residual Approach
Newest version Valid from 15.02.2018
Main

EVS 875-11:2014

Property valuation - Part 11: Sales Comparison Approach
Newest version Valid from 07.11.2014
Main

EVS 875-1:2015

Property valuation - Part 1: Valuation Concepts and Principles
Newest version Valid from 03.12.2015