Back

EVS 875-11:2020

Property valuation - Part 11: Sales Comparison Approach

General information
Valid from 15.10.2020
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi tegijate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-11:2014 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) täiendatud ja täpsustatud on võrdlusmeetodi protseduuri ja võrdlemisel kasutatavate analüütiliste võtete käsitlust, 2) uuendatud on näited statistiliste meetodite rakendamiseks, 3) uuendatud on võrreldavate varade ja kvantitatiivse kohandamise näidet.
Standard history
Status
Date
Type
Name
15.10.2020
Main
07.11.2014
Main
Sales Comparison Approach provides the basic principles for the application in practice. It includes also applied statistics and regression analyse methods in valuation.
*
*
*
PDF
21.60 € incl tax
PDF redline
25.92 € incl tax
Paper
21.60 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 875-1:2015

Property valuation - Part 1: Valuation Concepts and Principles
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-2:2015

Property valuation - Part 2: Types of Properties
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-3:2015

Property valuation - Part 3: Valuation Bases
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-4:2015

Property valuation - Part 4: Code of Conduct and Valuation Reporting
Newest version Valid from 03.12.2015