Back

EVS 875-5:2016

Property valuation - Part 5: Valuation for Financial Reporting

General information
Valid from 02.03.2016
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-5:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega; 2) lisatud on asjakohaseid viiteid standardi muudele osadele; 3) täpsustatud on mõisteid ja selgitusi vastavalt Eesti heale raamarupidamistavale, muudatustele Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ); 4) lisatud on mitterahalise sissemakse õiglase väärtuse hindamine riigiraamatupidamiskohuslastel; 5) välja on jäetud ettevõtte väärtuse hindamine.
Standard history
Status
Date
Type
Name
02.03.2016
Main
06.12.2010
Main
The objective of the current standard is to explain the principles that apply to valuations for the financial statements.
*
*
*
PDF
17.63 € incl tax
Paper
17.63 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 875-12:2016

Property valuation - Part 12: Valuation for Compensation
Newest version Valid from 02.03.2016
Main

EVS 875-4:2015

Property valuation - Part 4: Code of Conduct and Valuation Reporting
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-3:2015

Property valuation - Part 3: Valuation Bases
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-1:2015

Property valuation - Part 1: Valuation Concepts and Principles
Newest version Valid from 03.12.2015