Back

EVS 875-4:2015

Property valuation - Part 4: Code of Conduct and Valuation Reporting

General information
Valid from 03.12.2015
Directives or regulations
None
Changes from previous version
See standard on standardisarja „Vara hindamine“ osa, mille objektiks on hindamise heade tavade ja hindamistulemustele esitatavate nõuete määratlemine. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-4:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat; 2) täpsustatud on hindaja kohustusi ja vastutust hindamistoimingu korraldamisel; 3) täpsustatud on hindamisteenuse reklaamimist; 4) hindamisaruannete ühtlustamise eesmärgil on hindamisaruannetele kehtestatud konkreetne ülesehitus/sisukord; 5) hindamisaruannete kohustusliku osana on lisatud kindla sisuga kokkuvõtte esitamise nõue; 6) senise kahe hindamisaruande vormi (ekspert- ja lisahinnangu) kõrvale on kolmanda hindamisaruande vormina toodud sisse ekspertarvamus; 7) täpsustatud on hindamisaruannetes hindamistulemuse täpsuse esitamist.
Standard history
Status
Date
Type
Name
Main
prEVS 875-4
03.12.2015
Main
06.12.2010
Main
Current standard provides the rules for reporting and Code of Ethics.
*
*
*
PDF
17.63 € incl tax
Paper
17.63 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 875-3:2015

Property valuation - Part 3: Valuation Bases
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-1:2015

Property valuation - Part 1: Valuation Concepts and Principles
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-2:2015

Property valuation - Part 2: Types of Properties
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-5:2016

Property valuation - Part 5: Valuation for Financial Reporting
Newest version Valid from 02.03.2016