Back

EVS 875-3:2015

Property valuation - Part 3: Valuation Bases

General information
Valid from 03.12.2015
Directives or regulations
None
Changes from previous version
See standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ osa, milles on määratletud väärtused ja muud hindamise alused, mida vara hindamise standardid hõlmavad. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-3:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) lähtudes rahvusvaheliste hindamisstandardite struktuurist, on muudetud standardi pealkirja, standardi EVS-3 uus pealkiri on „Hindamise alused“; 2) standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega; 3) lisatud on asjakohaseid viiteid standardi muudele osadele; 4) lisatud on kinnispandi väärtus; 5) lisatud on loodetav väärtus; 6) täpsustatud on õiglase väärtuse mõistet ja selgitatud mõiste erinevusi rahvusvahelises varahindamise standardis, Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja rahvusvahelises finantsaruandluse standardis (IFRS).
Standard history
Status
Date
Type
Name
03.12.2015
Main
06.12.2010
Main
Current standard provides the understanding of the market value and other valuation bases.
*
*
*
PDF
14.00 € incl tax
Paper
14.00 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 875-1:2015

Property valuation - Part 1: Valuation Concepts and Principles
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-4:2015

Property valuation - Part 4: Code of Conduct and Valuation Reporting
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-2:2015

Property valuation - Part 2: Types of Properties
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-12:2016

Property valuation - Part 12: Valuation for Compensation
Newest version Valid from 02.03.2016