Back

EVS 875-12:2016

Property valuation - Part 12: Valuation for Compensation

General information
Valid from 02.03.2016
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-12:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat; 2) täpsustatud on nõudeid hindaja pädevuse ja sõltumatuse osas; 3) täpsustatud on tellimuslepingu sisu (sh kaasneva kahju ja saamata jääva tulu käsitlust tellimuslepingu sõlmimisel); 4) täpsustatud on tehnovõrkude käsitlust; 5) lisatud on selgitus riigi või kohaliku omavalitsuste teostatud tehingute kasutamise kohta võrdlustehingutena.

Standard history

Status
Date
Type
Name
Main
prEVS 875-12
02.03.2016
Main
04.10.2010
Main
Current standard is dealing with a process what is regulated by Law and where compulsory purchase or voluntary acquisition is processed in the public interests. The standard provides rules how valuers should do valuations in these proceedings.
*
*
*
PDF
20.40 € incl tax
Paper
20.40 € incl tax
Browse standard for 24 hours: 2.40 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 875-5:2016

Property valuation - Part 5: Valuation for Financial Reporting
Newest version Valid from 02.03.2016
Main

EVS 875-3:2015

Property valuation - Part 3: Valuation Bases
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-4:2015

Property valuation - Part 4: Code of Conduct and Valuation Reporting
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-1:2015

Property valuation - Part 1: Valuation Concepts and Principles
Newest version Valid from 03.12.2015