Back

EVS 875-1:2015

Property valuation - Part 1: Valuation Concepts and Principles

General information
Valid from 03.12.2015
Directives or regulations
None
Changes from previous version
See standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ sissejuhatav osa, milles antakse ülevaade hindamisega seotud mõistetest, põhimõtetest ja eesmärkidest, mis on olulised hindamise kui kutseala mõistmiseks ning standardite rakendamiseks. Tulenevalt muudatustest töörühma seisukohtades on sellesse standardisse, mis on EVS 875-1:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) muudetud on standardi pealkirja; 2) uuendatud on terminoloogiat; 3) lisatud on asjakohaseid viiteid standardi muudele osadele; 4) standard on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega.

Standard history

Status
Date
Type
Name
03.12.2015
Main
06.12.2010
Main
Current standard provides the understanding of the main principles and methods of the valuation.
*
*
*
PDF
20.40 € incl tax
Paper
20.40 € incl tax
Browse standard for 24 hours: 2.40 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 875-3:2015

Property valuation - Part 3: Valuation Bases
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-4:2015

Property valuation - Part 4: Code of Conduct and Valuation Reporting
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-2:2015

Property valuation - Part 2: Types of Properties
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-12:2016

Property valuation - Part 12: Valuation for Compensation
Newest version Valid from 02.03.2016