Back

EVS 875-11:2014

Property valuation - Part 11: Sales Comparison Approach

General information
Valid from 07.11.2014
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardis EVS 875-11 „Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod“ on käsitletud võrdlusmeetodi mõistet, kasutamise eesmärke ja võimalusi ning antud metoodilisi juhiseid meetodi kasutamiseks. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi tegijate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-11:2009 uustöötlus, tehtud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat. Standardis on valdavalt loobutud umbmäärase mõiste objekt kasutamisest ning see on asendatud sõltuvalt kontekstist mõistetega vara ja kinnisvara. Samuti on täpsustatud kohandamise võtete nimetusi; 2) sisse on toodud tururendi mõiste ja selle hindamine võrdlusmeetodil; 3) uuendatud on näited statistilise meetodite rakendamiseks; 4) uuendatud ja selgitustega on täiendatud teatmelisas esitatud võrreldavate varade valiku ja kvantitatiivse kohandamise näidet, mis peaks võimaldama meetodi kasutamisest aru saada ka neil, kellel eelteadmised puuduvad.
Standard history
Status
Date
Type
Name
Main
prEVS 875-11
07.11.2014
Main
06.11.2009
Main
Sales Comparison Approach provides the basic principles for the application in practice. It includes also applied statistics and regression analyse methods in valuation.
*
*
*
PDF
21.60 € incl tax
Paper
21.60 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 875-1:2015

Property valuation - Part 1: Valuation Concepts and Principles
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-3:2015

Property valuation - Part 3: Valuation Bases
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-4:2015

Property valuation - Part 4: Code of Conduct and Valuation Reporting
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-8:2012

Property valuation - Part 8: Cost approach
Withdrawn from 15.02.2018