Back

EVS 875-7:2016

Property valuation - Part 7: Reviewing of valuations

General information
Valid from 01.11.2016
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-7:2011 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega; 2) hinnangu läbivaatuse liigitus ja toimingud viidi vastavusse IVS liigitusega; 3) võttes aluseks puudused viimaste aastate eksperthinnangutes, on uuendatud eksperthinnangutes esinevate puuduste näited; 4) arvesse on võetud hindamise aruande täiendused, mis on toodud standardi EVS 875 osa 4 uustöötluses.
Standard history
Status
Date
Type
Name
01.11.2016
Main
05.12.2011
Main
Current standard is providing rules and suggestions when reviewing of the other valuation report has to be considered. The standard is based on the IVSC and the EVS latest version.
*
*
*
PDF
13.08 € incl tax
Paper
13.08 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 875-13:2016

Property valuation - Part 13: Consideration of environmental quality, land use restrictions and nature protection in property valuation
Newest version Valid from 01.11.2016
Main

EVS 875-6:2016

Property valuation - Part 6: Valuation for lending purposes
Newest version Valid from 03.01.2017
Main

EVS 875-4:2015

Property valuation - Part 4: Code of Conduct and Valuation Reporting
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-5:2016

Property valuation - Part 5: Valuation for Financial Reporting
Newest version Valid from 02.03.2016