Uudised

Uus Eesti tehniline komitee EVS/TK 75 14.01.2020
13. jaanuaril registreeris Eesti Standardikeskus uue tehnilise komitee EVS/TK 75 „Plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiad“.
Asutatud uus ISO komitee - Machinery intended for use with foodstuffs 07.01.2020
ISO on asutanud uue tehnilise komitee ISO/TC 326 „Machinery intended for use with foodstuffs“ (Toiduainetega kasutatavad seadmed), mille sekretariaati hakkab haldama Saksamaa standardimisorganisatsioon (DIN).
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu 2020 esimene number 05.01.2020
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene (02.01.2020) number, mis kättesaadav meie kodulehel.
Koostamisel on uus algupärane katuseehituse standard 02.01.2020
Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu ettepanekul on EVS/TK 60 "Katuste ja ventileeritavate fassaadide ehitus" alustanud uue algupärase Eesti standardi prEVS 941 "Katuseehitusreeglid. Aluskonstruktsiooni puit- ja puidupõhised materjalid” koostamist.