Home»E-Shop»EVS 812-5:2014

EVS 812-5:2014

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 16.10 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Fire safety of constructions - Part 5: Fire safety of oil terminals and gas stations

See standard sätestab ehituslikud tuleohutusnõuded põlevvedelike käitlemisega tegelevatele tanklatele ja terminalidele (VI kasutusviis) ning vastava tegevusega muude hoonete ja rajatiste piisavalt ohutuks projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Changes from previous version:

Standardi uustöötluse peamised muutused on: — lisatud nõuded tuleohutuskujadele terminali ehitiste vahel ning tuleohutuskujad tanklatele; — lisatud nõuded tuleohutuspaigaldiste projekteerimisele, üleandmisele, hooldusele; — lisatud nõuded päästetööde tagamisele ning evakuatsioonile; — lisatud nõuded esmaste tulekustutusvahendite kohta.

Give feedback about the content of this standard