Koolitused

Et aidata kaasa ettevõtete edule nii Eestis kui ka mujal maailmas, pakub Eesti Standardikeskus oma klientidele kvaliteetseid seminare, infopäevi ja koolitusi standarditega seotud teemadel.

Eesti Standardikeskus pakub järgmisi koolitusi:

  • üldkoolitused – ülevaade Euroopa ja rahvusvahelisest standardimissüsteemist, standardimisest kui protsessist ning sellest, kuidas standardid aitavad kaasa ettevõtlusele;
  • spetsiifilised koolitused – kindlal standardil või standardimisvaldkonnal põhinevad koolitused (sisuülevaated, muudatused, praktilised juhised rakendamiseks jmt);
  • sisekoolitused – standardimisalased koolitused, mis on koostatud spetsiaalselt ettevõttele, lähtudes ettevõtte koolitusvajadustest.

Täpsemat teavet iga toimuva koolituse sisu ja päevakava kohta leiad meie koolituskalendrist.

Seoses kehtestatud eriolukorraga Eestis lükkab Eesti Standardikeskus edasi kõik koolitused vähemalt 1.maini 2020. 

Lisaküsimuste korral lisainfo:
e-post koolitus@evs.ee, telefon 605 5053.

 

Koolituskalender          Koolitustingimused          Toimunud koolitused 2020          Toimunud koolitused 2019          Toimunud koolitused 2018