Home»E-Shop»EVS 812-7:2018

EVS 812-7:2018

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 22.15 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Fire safety of constructions - Part 7: Fire safety requirements for the building

This standard provides explanations and solutions for solving standard situations by ensuring the essential fire safety requirements set out in the Building Fire Safety Regulations and defining a minimum safety level. The suitability of special solutions can still be proven analytically provided that a minimum level of essential fire safety requirements is ensured. Standard EVS 812-7 does not fully address building requirements for buildings and fire protection installations that are already covered by a standard, technical specification or regulation.

Changes from previous version:

Peamised muudatused võrreldes standardi eelmise versiooniga on järgmised: — vastavus tänapäeva tehnilistele normidele; — lisatud on valemid sisenurga tuleleviku tõkestamise, väljumistee ja evakuatsioonitee laiuse, evakuatsiooniaja, kaablite põlemiskoormuse jne kohta; — antud soovitusi kaablite paigaldamise kohta, lähtudes ehitise kasutusotstarbest; — pakutud eri lahendusi fassaadi soojustamisel tuleleviku tõkestamiseks; — täpsustatud tulemüüri ehituslikku lahendust; — lisatud peatükk elektrivõrku ühendatud autonoomse tulekahjuanduri kohta; — lisatud osa, mis käsitleb väljumisteid hoonest; — lisatud peatükk elektrit tootvate päikesepaneelide ohutuse tagamise kohta päästetöödel; — täpsustatud päästesõidukite tehnilisi andmeid; — omaette peatükkidena on käsitletud olemasoleva hoone ümberehitamist ja laiendamist ning plahvatusohtu hoones.

Give feedback about the content of this standard