Uudised

Koostamisel on algupärase tee-ehituse standardi uustöötlus 18.02.2020
EVS/TK 31 „Teedeala“ käsitlusalas on alustatud algupärase standardi EVS 901-1:2009 "Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid" uustöötluse koostamist.
Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene number 04.02.2020
Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene (03.02.2020) number, mis kättesaadav meie kodulehel.
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu teine number 16.01.2020
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu teine (15.01.2020) number, mis kättesaadav meie kodulehel.
Koostamisel uus algupärane standard prEVS 942 "Kaer. Prügilisandi, teralisandi ja peenterade sisalduse ning jämeduse määramine" 15.01.2020
EVS/TK 01 „Toit“ käsitlusalas on alustatud uue algupärase standardi prEVS 942 "Kaer. Prügilisandi, teralisandi ja peenterade sisalduse ning jämeduse määramine" koostamist.
Uus Eesti tehniline komitee EVS/TK 75 „Plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiad“ 14.01.2020
13. jaanuaril registreeris Eesti Standardikeskus uue tehnilise komitee EVS/TK 75 „Plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiad“.
Asutatud uus ISO komitee - Machinery intended for use with foodstuffs 07.01.2020
ISO on asutanud uue tehnilise komitee ISO/TC 326 „Machinery intended for use with foodstuffs“ (Toiduainetega kasutatavad seadmed), mille sekretariaati hakkab haldama Saksamaa standardimisorganisatsioon (DIN).
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene number 05.01.2020
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene (02.01.2020) number, mis kättesaadav meie kodulehel.
Koostamisel on uus algupärane katuseehituse standard 02.01.2020
Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu ettepanekul on EVS/TK 60 "Katuste ja ventileeritavate fassaadide ehitus" alustanud uue algupärase Eesti standardi prEVS 941 "Katuseehitusreeglid. Aluskonstruktsiooni puit- ja puidupõhised materjalid” koostamist.