Skip to main content

Uudised

Koristuse kvaliteedi kokku leppimise ja hindamise standard on uuenenud 17.07.2020
Eestis kehtiva standardi EVS 914 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine “ aluseks on Põhjamaade ühine standard INSTA 800. Seoses INSTA 800 uuenemisega on nüüd ka EVS 914 ajakohastatud vastavalt rahvusvahelisest standardist tulenevatest muudatustest.
Ilmunud on EVS Teataja juulikuu 2020 teine number 17.07.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (16.07.2020).
Asutatud uus ISO projektkomitee - Juhend tarbijajuhtumite uurimiseks 08.07.2020
Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on asutanud uue projektkomitee ISO/PC 329 „Consumer incident investigation guideline“ (Juhend tarbijajuhtumite uurimiseks).
Asutatud uus ISO tehniline komitee - Security equipment 08.07.2020
ISO asutas uue tehnilise komitee Security equipment (Finantsasutuste ja äriorganisatsioonide turvaseadmed)
CEN on avaldanud töörühma kokkuleppe kaitsemaskide kohta 02.07.2020
Dokument sätestab miinimumnõuded kaitsemaskide disaini, tootmise ja tulemuse hindamiseks ning on eriolukorrast tingitult tasuta kättesaadav.
Ilmunud on EVS Teataja juulikuu 2020 esimene number 02.07.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.07.2020).
Tegevuse lõpetab EVS/TK 63 01.07.2020
Tegevuse lõpetab EVS/TK 63 "Ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete emissiooni hindamise põhimõtted".
Tegevuse lõpetab EVS/PK 70 29.06.2020
Tegevuse lõpetab projektkomitee EVS/PK 70 "Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine".
Ilmunud on EVS Teataja juunikuu 2020 teine number 16.06.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.06.2020).
Ehitiste riigihangete korraldamise standard EVS 915 on uuenenud 16.06.2020
Vajadus standardi uustöötluse järele on tingitud pärast standardi esmatöötluse jõustumist õiguskeskkonnas toimunud muudatustest.