Uudised

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu teine number 20.03.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (19.03.2020).
EVS klienditeenindus külastajatele suletud 16.03.2020
Seoses kehtestatud eriolukorraga Eestis on Standardikeskuse klienditeenindus alates esmaspäevast s.o 16. märtsist kuni uue töökorralduse selgumiseni külastajatele suletud.
Koostamisel on algupäraste standardite EVS 846:2013 ja EVS 848:2015 uustöötlused 16.03.2020
EVS/TK 48 "Vee- ja kanalisatsioonitehnika" ettepanekul on alustatud kahe algupärase standardi uustöötluste koostamisega.
Asutatud uus CEN-CLC komitee CEN-CLC/JTC 20 „Hyperloop systems“ 12.03.2020
Euroopa Standardimiskomitee (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee (CENELEC) poolt on asutatud uus tehniline komitee CEN-CLC/JTC 20 „Hyperloop systems“, mille sekretariaati haldab Hollandi standardiorganisatsioon NEN.
Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu esimene number 02.03.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (02.03.2020).
Projektkomitee"Consumer incident investigation guideline" asutamisettepanek ISO-lt 19.02.2020
Rahvusvahelisest standardimisorganisatsioonist ISO on tulnud ettepanek asutada uus projektkomitee, mille eesmärgiks oleks koostada rahvusvaheline standard tööpealkirjaga: "Juhend tarbijajuhtumite uurimiseks" (Consumer incident investigation guideline).
Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu teine number 19.02.2020
Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu teine (17.02.2020) number.
Koostamisel on algupärase tee-ehituse standardi uustöötlus 18.02.2020
EVS/TK 31 „Teedeala“ käsitlusalas on alustatud algupärase standardi EVS 901-1:2009 "Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid" uustöötluse koostamist.
Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene number 04.02.2020
Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene (03.02.2020) number, mis kättesaadav meie kodulehel.
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu teine number 16.01.2020
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu teine (15.01.2020) number, mis kättesaadav meie kodulehel.